KASKODA HASARSIZLIK İNDİRİMİ HAKKINDA

Daha önceki aracınızın poliçesindeki hasarsızlığı bazı şirketlerde 1 aya kadar bazı şirketlerde 6 aya kadar kullanabilmektesiniz.
Sigortacınıza daha önce aracınızın olduğu ve poliçede hasarsızlığınızın olduğu hatırlatmanız faydalı olacaktır.
Sistem hasarsızlık indirimi otomatik olarak göremeyebiliyor.