ORTAK ALAN SİGORTASIYLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER

Ortak alan nedir? 
•634 sayılı Kat Mülkiyeti kanununa göre gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp,korunma ve ortaklaşa

     kullanma ve faydalanmaya yarayan alanlardır. Örnek olarak asansörler,çatılar,jeneratör,kalorifer daireleri,su depoları,sığınaklar,

     ana gayrimenkulü ait temeller,ana duvarlar,spor tesisleri,çocuk oyun alanları,otoparklar,koridor ve sahanlıklar.

 

Ortak alan paket sigortası nedir ?
•Apartman,site,sanayi bölgeleri,AVM’ler gibi toplu yaşam alanları ve bu alanların 

      yönetici sorumluluklarını teminat altına alan poliçe tipidir.

 

Neden ortak alan paket sigortası yaptırmalı ?

      Yangın,sel,su baskını,dolu,hırsızlık,terör,binadan parça düşmesi sonucu 3.şahıslara verilen zararlar,asansör vb gibi makinalar

      ve bunun yanında işveren ve yöneticilerin sorumluluklarını teminat altına alan sigortadır.

 

Ortak alan sigortası yaptırmak zorunlu mu?

     634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ana gayrimenkulün sigortalanmasına karar verilebilir ve bu bağlamda kat malikleri

     arsa payları doğrultusunda katılmakla yükümlüdür.

 

Kimler ortak alan sigortası yaptırmalıdır?

     Apartman yönetimleri,site yönetimleri,profesyonel apartman ve site yönetim firmaları,sanayi siteleri yönetimleri,AVM yönetimleri

     Teknokent ortak alan yönetimleri

 

ORTAK ALAN PAKET SİGORTASI TEMİNATLARI NELERDİR ?

      Sabit kıymetler

•Yangın,yıldırım infilak
•Deprem
•Grev,lokavt,halk hareketleri
•Terör,kötü niyetli hareketler
•Hırsızlık
•Çalışanlara ait eşyalar
•Sel,su baskını
•Dolu
•Dahili su
•Fırtına
•Yer Kayması
•Duman
•Kar ağırlığı
•Kara taşıtları çarpması
•Cam kırılması
•Hukusal koruma
•Fiziki zararlar,kazaen kırılma
•İzolasyon eksikliği
•Enkaz kaldırma
 Kira kaybı
 

3.Şahıs Mali Mesuliyet

•Asansör sorumluluk
•Binadan parça kopması
•Kalorifer dairesi teminatı
•Anten ve güneş ısı kollektörü
•Elektrik ve sıhhi tesisat sorumluluğu
•Site yönetimindeki çalışan sorumluluğu
•Otopark sorumluluğu
•Motorlu araç sorumluluğu
•Bedeni zararlar
•Reklam panosu,totem üçüncü şahıs
•Renovasyonvearızaişleri 3.şahıs
•Kaza sonucu ani kirlenme
•Yakıt sızması
•Merdiven,merdive boşlukları ve bahçe bakımsızlığına bağlı sorumluluklar