İŞYERİ SİGORTASI

Tek sigortayla her şey teminat altında...

 • Yangın
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Duman
 • Yer kayması
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Kar ağırlığı
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Alternatif işyeri giderleri
 • Yangın-infilak mali sorumluluk
 • Komşuluk ve kiracı mali sorumluluk
 • Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti (kiracı ve mal sahibinin kira kaybı)
 • İş durması
 • Sel ve su baskını
 • Kara, hava, deniz taşıtları çarpması.

İşyeri Sigortası'nın kapsamı, tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek genişletildi;
Taşınan Para, İşveren Mali Sorumluluk, Emniyeti Suistimal, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatları bu sigortada...

Ayrıca hırsızlık, sel, su baskını veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.

İşyeri Sigortası'na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir sigortayla tam güvence sağlayabilirsiniz.

YANGIN ÇIKTI...

Korkmayın! Yangın, yıldırım ya da infilak sonucu ortaya çıkabilecek tüm zararlar, İşyeri Sigortası kapsamında...

SU DEPOSU TAŞTI...

Telaşlanmayın! İşyeri Sigortası, su borusu patlaması, tıkanması, taşması halinde ortaya çıkabilecek tüm hasarları karşılar.

FIRTINA KOPTU...

Meraklanmayın! Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın fırtına sonucunda işyerine gelebilecek zararlar İşyeri Sigortası'nda teminat altında.

UÇAK, PİSTİ ŞAŞIRDI...

Endişelenmeyin! Her türlü hava taşıt aracının çarpması ya da bu taşıtlardan parça düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararları İşyeri Sigortası karşılar.

İŞYERİNİZE KAMYON GİRDİ...

Tasalanmayın! Karayollarında hareket eden taşıtların sigortalı kıymete çarpması sonucunda oluşabilecek zararlar, İşyeri Sigortası güvencesinde...

TOPRAK ÇÖKTÜ...

Sakin olun! Sigortalı bina, heyelan sonucu ortaya çıkan toprak çökmesi ve kaymasında oluşan zararlara karşı İşyeri Sigortası teminatı altında.

OLMAZ DEMEYİN...

İşyeri Sigortası; grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörist eylemler sırasında meydana gelen olayların ve bu olaylara karşı yetkili makamların aldığı önlemlerin sigortalı kıymetlere vereceği zararları da teminat altına alır.

HER AN KIRILABİLİR...

İşyerinizdeki pencere, vitrin, kapı, tezgâh, raf camları ve aynaların kırılması sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar sigorta bedeline kadar İşyeri Sigortası kapsamında.

ENKAZ KALDIRMA...

İşyeri Sigortası kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucu, enkaz kaldırma masrafları, toplam sigorta bedelinin %5'ini geçmemek koşuluyla karşılanır.

KOMŞULAR DA SİGORTA KAPSAMINDA...

Doğal afetler hariç, meydana gelebilecek tüm risklerde, kiracıysanız mal sahibinizin, mal sahibiyseniz kiracınızın veya komşularınızın göreceği zararlar teminat altındadır. İşyerinizin hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi sonucu oluşabilecek alternatif giderler, kiracı veya mal sahibiyseniz kira bedeli, İŞYERİ SİGORTA tarafından karşılanır.

İŞ DURDU MU?

İşyeri Sigorta'nız varsa "işiniz" durmaz... İşyeri Sigortası, yalnız işyerindeki hasarları değil, bu hasarlar sonucu oluşan dolaylı zararları da üstlenir. Toplam sigorta bedelinin %10'unu aşmamak şartıyla, iş durması sonucu uğrayacağınız zararları karşılar.

YAĞMUR DURMUYOR...

Günlerce durmadan yağmur yağdı ve işyerinizi su bastı. İşyeri Sigortası, sel ve su baskını sonucunda, işyerinizde oluşabilecek zararları anında karşılar.

İŞYERİ POLİÇESİ'NE ÖZEL TEMİNATLAR

Hırsızlık veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları ve Taşınan Para, İşveren Mali Sorumluluk, Emniyeti Suiistimal, 3. Şahıs Mali Sorumluluk 'u da sigorta kapsamına dahil edebilir, oluşacak zararları tek sigortada güvence altına alabilirsiniz.

HER TARAF SALLANIYOR...

Deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan ya da dolaylı yollardan neden olacağı bütün zararları İşyeri Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

HIRSIZ GİRDİ...

Hırsızın işyerinize girerek çaldığı mal, malzeme ve ekipmanlarla bu sırada verdiği zararlar İşyeri Sigortası teminatı altına alınabilir.

TAŞINAN PARAYA DİKKAT!

Diyelim ki paranız işyerinizden bankaya taşınırken gasp edildi. Yapacak bir şey yok demeyin. Taşınan Para Teminatı ile bu da güvence altında.

ÇALIŞANLARINIZA GÜVENİNİZ TAM MI?

Eminiz tamdır. Ama insanlık hali. Sigorta süreniz boyunca, işyerinizde çalışanlar bir şekilde emniyeti suiistimal edebilirler. Ama bu sizin için bir sorun değil. İşyeri Sigortası, Emniyeti Suiistimal Teminatı ile bu sorunu çözüyor.

PEKİ, ÇALIŞANLARINIZIN GÜVENLİĞİ NE OLACAK?

İşyerinizde çalışanların başına gelebilecek iş kazaları ne olacak? Hiç merak etmeyin, çünkü İşyeri Sigortası'nda İşveren Mali Sorumluluk Teminatı var.

MESELA BİR ARKADAŞINIZ İŞYERİNİZDE KAZA GEÇİRDİ!

Bunu bile teminat altına alabilirsiniz. İşiniz dolayısıyla veya işyerinizde, 3. şahıslara gelebilecek herhangi bir maddi ve bedeni zarar, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı ile güvence altında